Home Page Image
  SCADAst jest rozwiązaniem opartym o przeglądarkę www. Pozwala to osiągnąć łatwy dostęp do danych urządzeń oraz ułatwia rozwój, utrzymanie oraz ewentualne aktualizacje całego systemu.
 
 


Opis i charakterystyka SCADAst

13-03-2012

SCADAst jest elastycznym narzędziem do komunikacji z urządzeniami automatyki przemysłowej otwierającym nowe możliwości integracji systemów sterowania z systemami ERP. Połączenie sprawdzonej polskiej autorskiej technologii jPALIO ze światem automatyki poprzez moduły SCADAst pozwala bez obawy tworzyć bezpieczne, niezawodne, w pełni zintegrowane z automatyką przemysłową systemy informatyczne realizujące obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Rozwiązania obecnie istniejące na rynku w przeważającej części dostarczają narzędzia i technologie, związane tylko z wybraną częścią funkcjonującego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie modułów SCADAst pozwala na tworzenie funkcjonalności SCADA, budowę interfejsów HMI oraz jednoczesną integrację procesów automatyki ze światem systemów ERP. SCADAst jPALIO jest to jednorodne, kompleksowe narzędzie oraz środowisko deweloperskie, pozwalające obsługiwać przedsiębiorstwo we wszystkich obszarach jego działalności. Zastosowanie SCADAst wraz jPALIO jako platformy integracyjnej otwiera nowe możliwości nie tylko dla użytkowników ale również dla badaczy, naukowców oraz projektantów systemów automatyki przemysłowej. Jedną z najistotniejszych z punktu widzenia architekta i projektanta cech SCADAst jest możliwość prototypowania tworzonych aplikacji techniką RAPID-DEVELOPMENT. Uruchomienie nowej wersji aplikacji np. wymieniającej dane ze sterownikiem nie wymaga restartów środowiska. 
Copyright © 2012 Security Technologies Sp. z o. o. powered by jPALIO ™